Monday, 17 October 2011

Kemahiran Mikro Pengajaran

Apa itu kemahiran mikropengajaran?
Pengajaran merupakan 1 proses rumit yg memerlukan p'bagai kemahiran

Unit 1:
  
4 Kemahiran mikro
 •    Kemahiran memulakan pengajaran(cungkil idea)
 •    Menyoal
 •    Menerang
 •    Memperkukuh
1. Kemahiran memulakan pengajaran
 •  menarik perhatian pelajar
 • membantu pelajar bersedia dari sudut kognitif dan afektif
 • memperkenalkan objektif pembelajaran
 • membina aliran pemikiran
 • mengetahui pengetahuan yg sedia ada
Cara-cara utk mencungkil idea pelajar:
 • soal jawab keseluruhan kelas
 • perbincangan kumpulan
 • demonstrasi guru
 • kuiz pendek @ praujian
 • Ramal-perhati-terang 
 • Peta konsep
 • kartun konsep
Peta Konsep- gambaran visual yg terkandung konsep-konsep yang di label dengan istilah-istilah,
contohnya:
Add caption

Konsep Kartun
Konsep di mana lukisan kartun di gunakan untuk pelajar berfikir tentang  sesuatu situasi dan memberi pendapat masing-masing.


2. Kemahiran Menyoal
 • Memulakan inkuiri
 • Pelajar secara aktif
 • menarik perhatian
 • Menumpukan perhatian
 • M'galakkan pelajar bertanya soalan
 • Membina kemahiran berfikir
 • Meminta penjelasan idea pelajar
 • Mengenal pasti dan menangani miskonsepsi
 • mentafsir kefahaman pelajar
Langkah-langkah menyoal:
1. Ajukan soalan kepada seluruh kelas
2. Memberi masa berfikir yg sesuai
3. Memilih pelajar untuk menjawab
4. Memberi respon kpd jawapan pelajar
5. Membuat ringkasan


No comments:

Post a Comment