Monday, 12 December 2011

Kesahan dan Kebolehpercayaan

apa akan jadi sekiranya ujian yang dilakukan tidak sah?
Antaranya ialah:
 • kualitinya akan dipertikaikan
 • kita juga tidak dapat menguji taha kefahaman para pelajar
 • seterusnya, kita tidak dapat menilai sejauh mana kefahaman yang pelajar miliki. 
Apakah maksud Kesahan?
Kesahan adalah darjah ketepatan proses penaksiran menaksir konsep yang tertentu yang hendak diukur oleh penilai.

Jenis Kesahan
1. Kesahan Instrumen  ( tidak ada kesahan instrumen)
2. Kesahan Insferens (ianya banyak bergantung kepada kesahan instrumen)

Kesahan Instrumen mengukur apa yang sepatutnya diukur

 • sesuai
 • bermakna
 • berguna

Kategori kesahan instrumen yang akan mempebgaruhi kesahan inferens yang akan dibuat:

 •  Kesahan Kandungan
 •  Kesahan Kriteria
 •  Kesahan Konstruk

Kebolehpercayaan?
 merujuk kepada ketekalan(consistency) alat pengukur dalam mengukur aspek yg hendak diukur

 • Tentukan Kebolehpercayaan
 • Kaedah uji-uji semula
 • ukuran kesetaraan
 • Ketekalan antara pemeriksa
 • Ketekalan Dalaman
 • kaedah belah dua


Kaitan antara  Kesahan dan Kebolehpercayaan
1. Ujian perlu sah dan mempunyai kebolehpercayaan untuk membolehkan kesimpulan atau inferens yang dibuat daripada skor yang diperolehi itu sah
2. kesahan lebih penting daripada kebolehpercayaan

No comments:

Post a Comment