Tuesday, 27 September 2011

Kemahiran Proses SainsTerdapat 12  kemahiran proses sains antaranya ialah
 • Memerhati
 • Mengelas
 • Mengukur & m'gunakan Nombor
 • Membuat Inferens
 • Meramal
 • Komunikasi
 • M'gunakan Perhubungan Ruang & masa
 • Mentafsir Maklumat
 • Mendefinisi secara Operasi
 • Mengawal Pembolehubah
 • Membuat Hipotesis
 • Mengeksperiman


Memerhati ialah proses m'gmpul mklmt tntg objk dan fenomena m'gunakan sbhgn @ smua deria cthnya mengenal pasti ciri-ciri sesuatu objek


Mengelas ialah proses memerhati dan mengenalpasti perbezaan dan persamaan antr objk berdasarkan ciri @ sift sepunya.


Mengukur & menggunakan Nombor ialah kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yg melibtkn penggunaan alt piawaian


membuat inferens ialah proses membuat kesimpulan awal utk mnrgkn prstiwa @ objk berdasarkan permerhatian. contohnya,pokok bunga dalm bekas A lebih layu berbanding pokok bungan dalam bekas B kerana tidak mendapat cahaya yang mencukupi.


Meramal ialah proses mnntukn dan m'jgka peristiwa yg akan berlaku
Komunikasi ialah kemahiran yg mrjuk kpd kblhan menerima, memilih & mmpersmbhkn mklmt @ idea dalm plbgai btk


Menggunakan perhubungan ruang & masa ialah kebolehan mmperihalkan @ mnnjukkan lokasi, arah, bntk dan saiz s'stu objk dan prbhnnya m'ikut masa. contohnya, merkuri termometer meningkat apabila suhu bertmbah


Mentafsir mklmt boleh menjelaskn data yang mana ia mmberi penerengan rasional tntg objk, fenomena, @ pola b'dsrkn mklmt yg d kmpl


Mendefinisi  secara operasi  ialah proses memberi definisi tntg s'suatu konsep @ keadaan dgn m'nytakn p'kara yg prlu di lkkan dan diperhatikan.


Mengawal Pembolehubah bolh jdi satu faktr, keadaan @ bhgn yg di ubh dlm satu kjdn @ sstm yg di kji
      -p'bolehubah di manipulasikan
      -p'bolehubah bergerak balas
      -p'bolehubah di malarkan


Membuat hipotesis ialah proses m'hsilkn 1 kenyataan umum yg di fkirkn benr b'dsr inferens utk menergkn suatu perkara @ peristiwa


Mengeksperimen adalah kebolehn melaksanakan prosedur utk m'nguji s'stu hipotesis. ia juga kmhiran proses sains pergkt tinggi.No comments:

Post a Comment