Sunday, 20 November 2011

saya, teknologi & media

Apa itu teknologi??
Peralatan, mesin, bahan, konsep, kaedah dan cara yg dapat membantu dan memudah cara penyampaian maklumat dari pembawa maklumat daripada sumber kepada penerima maklumat.

contoh: komputer, radio, televisyen, telefon bimbit, ipad, mesin fotostat, mesin pencetak, dakwat


Media??
Saluran atau medium untuk menyampaikan maklumat dari pembawa maklumat daripada sumber kepada penerima.

contoh: internet(blog,facebook), perisian (pdf,adobe, microsoft office), surat khabar

Perbezaan teknologi dan media:
teknologi adalah peralatan fizikal yang membantu menyampaikan maklumat manakala media ialah saluran untuk menyampaikan maklumat

No comments:

Post a Comment